Hírlevélszolgáltatás – hozzájárulás promóciós és marketingcélú adatkezeléshez

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („GDPR“) meghatározottak szerint a CSOMAG PLUSZ Kft. személyes adatait kizárólag abban az esetben kezelheti, amennyiben Ön ehhez önkéntes és szabad hozzájárulását adta. Hozzájárulását kérjük, hogy akként adja meg, hogy kipipálja az e tekintetben a weboldalon létrehozott „hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez“ jelölőnégyzetet.

Miért kezeljük személyes adatait?

A weboldalon nyújtott szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges, hogy egyes személyes adatai rendelkezésünkre álljanak annak érdekében, hogy Ön részére a lehető legjobb szolgáltatásokat tudjuk nyújtani és ajánlani.

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön alábbiakban részletezett személyes adatait az alábbi célból és jogalapon kezeljük:

 

Az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés joglapja

Hírlevél küldése, illetve partnereink újdonságainak és szolgáltatásainak ajánlása.

E-mail cím, nem.

Adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

Kizárólag Ön dönt arról, hogy a fent adatokat megadja-e számunkra, azonban az adatok megadása nélkül nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Mennyi ideig kezeljük adatait?

Tájékoztatjuk, hogy adatait kizárólag addig kezeljük, amíg az feltétlenül szükséges. A személyes adatokat legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 10 évig kezeljük. Ez nem akadályozza meg Önt abban, hogy bármikor kérje a személyes adatok törlését.

Kinek továbbítjuk adatait?

Bizonyos szolgáltatások működtetését nem saját magunk végezzük el. Tájékoztatjuk, hogy a fentiekben taglalt adatokat az alábbi címzetteknek és az alábbi okból továbbítjuk:

 

Az adatok címzettje

Az adattovábbítás oka

A weboldal technikai működtetését biztosító személy.

Weboldalunkat erre szakosodott rendszerüzemeltető szolgáltatót adatfeldolgozóként működteti, így a weboldal működésének fenntartása érdekében e személy részére az adatok továbbításra kerülnek.

A foglalási rendszerek kezelése tekintetében igénybe vett személy.

Jelenleg olyan foglalási rendszert működtető szolgáltatót adatfeldolgozóként használunk, aki mint közvetítő kezeli foglalási rendszerünket.

A CRM rendszert működtető személy.

Jelenleg olyan CRM rendszert használunk, amelyet harmadik fél üzemeltet.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük, és biztosítjuk azt, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenek kezébe.

Az érintettek jogai

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018. május 22.