Adatkezelési tájékoztató – személyes adatok védelme és kezelése és az érintettek jogai

Társaságunk, a CSOMAG PLUSZ Kft., mint adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („GDPR“) megfelelve az alábbi tájékoztatást nyújtja az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.


A weboldal üzemeltetője, mint adatkezelő a CSOMAG PLUSZ Kft., Kossuth Lajos 14.1.em.35., 2500 Esztergom, e-mail címe: info@kuplio.hu


Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

A weboldalon igénybe vett szolgáltatások nyújtása tekintetében adatkezelési tevékenységet folytatunk. Az Ön vonatkozásában kizárólag az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük. A weboldalunkon az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat adhatja meg, amelyeket az alábbiakban meghatározottak szerint kezeljük:I. Regisztráció a weboldalon


Amennyiben a kuplio.hu weboldalon regisztrál, Társaságunk az alábbi adatait kezeli az alábbiakban meghatározott célból:


Az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés joglapja

Adatkezelésünk célja, hogy Önnek érdeklődési körének alapulvételével személyre szabott ajánlatokat küldjünk.

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési idő nem, város, irányítószám, adott esetben érdeklődési köre.

Adatkezelésünk jogalapja az, hogy a szerződést teljesítsük, illetve azok szükségesek a szerződést megelőző lépések megtételéhez.

Adatkezelésünk célja, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatást kapjon.

E-mail cím

Adatkezelésünk jogalapja azon jogos érdek, amelynek folytán szolgáltatásokat nyújthatunk.


A fentiekben jelzett teljesen önkéntesen megadott személyes adatokat azon célból kezeljük, hogy Önnek személyre szabott ajánlatokat, illetve kuponokat küldjünk, figyelembe véve érdeklődési körét, illetve személyes preferenciáit.


Emellett, Társaságunk a fentiekben megadott e-mail címre (a táblázat második sora) a Társaságunk által kínált egyéb szolgáltatásokról is tájékoztatót küldhet. Jogában áll az ilyen típusú üzleti ajánlatok ellen, illetve a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, ebben az esetben üzleti célú levélküldés a továbbiakban nem történik. Ebben az esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük. Amennyiben nem szeretne tőlünk hírlevelet kapni, kattintson az e-mail végén található „leiratkozás“ linkre.II. „Újdonságok e-mailben” hírlevélre történő feliratkozás


Amennyiben a weboldal hírlevélszolgáltatását veszi igénybe, Társaságunk az alábbi adatok kezeli:


Az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés joglapja

„Újdonságok e-mailben” Hírlevél küldése.

E-mail cím, nem.

Adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása


A fenti adatok kezelésének célja, hogy az aktuális újdonságokról Önt hírlevél formájában értesítsük. Tájékoztatjuk, hogy hírlevelet kizárólag az Ön kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján küldünk.


Jogában áll az ilyen típusú üzleti ajánlatok ellen, illetve a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, ebben az esetben üzleti célú levélküldés a továbbiakban nem történik. Ebben az esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük. Amennyiben nem szeretne tőlünk hírlevelet kapni, kattintson az e-mail végén található „leiratkozás“ linkre.III. Felhasználóként történő kapcsolatfelvétel


Amennyiben megkeresést kíván hozzánk intézni a weboldalon, az első kapcsolatfelvétel során az alábbi adatokat adhatja meg, amelyeket Társaságunk az alábbiak szerint kezel:


Az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés joglapja

Az adatkezelés célja, hogy Társaságunk az Ön által küldött megkeresésre válaszoljon.

Cégnév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelésünk jogalapja az, hogy a szerződést teljesítsük, illetve azok szükségesek a szerződést megelőző lépések megtételéhez.

A Társaság szolgáltatásairól szóló ajánlat kiküldése.

E-mail cím

Adatkezelésünk jogalapja azon jogos érdek, amelynek folytán szolgáltatásokat nyújthatunk.


A fentiekben megadott személyes adatokat azért kezeljük, hogy az Ön által adott megkeresésre érdemi visszajelzést tudjunk adni; illetve a korábbi rendeléseinek alapulvételével olyan termékeinket kínáljuk, amelyek Önt érdekelhetik


Emellett, Társaságunk a fentiekben megadott e-mail címre (a táblázat második sora) a Társaságunk által kínált egyéb szolgáltatásokról is tájékoztatót küldhet. Jogában áll az ilyen típusú üzleti ajánlatok ellen, illetve a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, ebben az esetben az üzleti célú levélküldés a továbbiakban nem történik. Ebben az esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük. Amennyiben nem szeretne tőlünk hírlevelet kapni, kattintson az e-mail végén található „leiratkozás“ linkre.IV. Ügyfélkapcsolati űrlap


Amennyiben a weboldalon reklámot kíván közzétenni, az első kapcsolatfelvétel során az alábbi adatokat adhatja meg, amelyeket Társaságunk az alábbiak szerint kezel:


Az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés joglapja

Az adatkezelés célja, hogy Társaságunk Önnel, mint potenciális szerződött partnerünkkel kapcsolatot létesítsen.

Cégnév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelésünk jogalapja, hogy megtehessük a szerződéskötést megelőző intézkedéseket.

Adatkezelésünk célja, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatást kapjon.

E-mail cím

Adatkezelésünk jogalapja Társaságunk jogos érdeke, hogy Önnek szolgáltatásokat kínáljon


A fentiekben megadott személyes adatokat azért kezeljük, hogy az Ön által adott megkeresésre érdemi visszajelzést tudjunk adni; illetve a korábbi rendeléseinek alapulvételével olyan termékeinket kínáljuk, amelyek Önt érdekelhetik.


Emellett, Társaságunk a fentiekben megadott e-mail címre (a táblázat második sora) a Társaságunk által kínált egyéb szolgáltatásokról is tájékoztatót küldhet. Jogában áll az ilyen típusú üzleti ajánlatok ellen, illetve a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, ebben az esetben az üzleti célú levélküldés a továbbiakban nem történik. Ebben az esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük. Amennyiben nem szeretne tőlünk hírlevelet kapni, kattintson az e-mail végén található „leiratkozás“ linkre.V. Webes űrlap kedvezmény kupon igényléséhez


A webes űrlap segítségével lehetősége van e-mail címe megadására, amelyre a kedvezmény kupont küldjük. Ebben az esetben Társaságunk az alábbi adatait kezeli az alábbiakban meghatározott célból:


Az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés joglapja

Kedvezménykupon küldése

E-mail cím

A cég jogos érdeke a klienssel való kapcsolatfelvétel.

Adatkezelésünk célja, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatást kapjon.

E-mail cím

Jogos érdek a cég által nyújtott releváns szolgáltatások felkínálása okán


A fentiekben megadott személyes adatok megadása az Ön oldaláról teljes mértékben önkéntes alapon működik, ezek hiányában viszont nem áll módunkban kedvezmény kupont küldeni az Ön részére.


Emellett a megadott személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy Önnek személyre szabott ajánlatokat küldhessünk. A személyes adatok kereskedelmi ajánlatok küldésének a céljából történő feldolgozását Önnek jogában áll kifogásolnia, ami alapján azonnali hatállyal megszüntetjük a kereskedelmi ajánlatok küldését és személyes adatainak feldolgozását e tekintetben. A személyre szabott ajánlatok tekintetében Ön bármikor jogosult akként rendelkezni, hogy a továbbiakban ilyen jellegű e-maileket ne kapjon. E tekintetben kérjük, kattintson a kapott e-mail végén található „leiratkozás“ linkre.


Mennyi ideig kezeljük adatait?

Tájékoztatjuk, hogy adatait kizárólag addig kezeljük, amíg az feltétlenül szükséges számunkra. Az egyes szolgáltatások tekintetében az adatkezelés időtartamáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:


A személyes adatok kategóriái

Az adatkezelés időtartama

Regisztráció során megadott adatok.

Az adatokat a regisztrációs fiók törlésééig, azonban legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.

A regisztrációs fiókban megadott további adatok.

Az adatokat a regisztrációs fiók törlésééig, azonban legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.

A felhasználóként történő kapcsolatfelvétel során gyűjtött adatok.

Az adatokat a regisztrációs fiók törlésééig, azonban legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.

A partnerként történő kapcsolatfelvétel során gyűjtött adatok.

Az adatokat a regisztrációs fiók törlésééig, azonban legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.


Kinek továbbítjuk az adatokat?

Bizonyos szolgáltatások működtetését nem saját magunk végezzük el. Tájékoztatjuk, hogy a fentiekben taglalt adatokat az alábbi címzetteknek és az alábbi okból továbbítjuk:


Az adatok címzettje

Az adattovábbítás oka

A weboldal technikai működtetését biztosító személy

Weboldalunkat erre szakosodott rendszerüzemeltető szolgáltató mint adatfeldolgozó működteti, így a weboldal működésének fenntartása érdekében e személy részére az adatok továbbításra kerülnek

A hírlevelek küldése tekintetében igénybe vett személy.

Előfordulhat, hogy a hírlevelek kiküldése tekintetében harmadik személyt bízunk meg, így e-mail címét e személynek mint adatfeldolgozónak továbbítjuk.

A CRM rendszert működtető személy

Jelenleg olyan CRM rendszert használunk, amelyet harmadik fél üzemeltet


Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük, és biztosítjuk azt, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenek kezébe.VI. Üzleti partnerként történő kapcsolatfelvétel


A regisztrációs űrlap segítségével lehetősége van az Ügyfél szekcióba regisztrálni a Kuplio.hu oldalon. Amennyiben regisztrál és üzleti partnerünkké válik, Társaságunk az alábbi adatait kezeli az alábbiakban meghatározott célból:


Az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés joglapja

Az adatkezelés célja, hogy Társaságunk Önnel, mint potenciális szerződött partnerünkkel kapcsolatot létesítsen.

Cégnév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelésünk jogalapja, hogy megtehessük a szerződéskötést megelőző intézkedéseket.

Adatkezelésünk célja, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatást kapjon.

Adatkezelésünk célja, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatást kapjon. E-mail cím. Adatkezelésünk jogalapja Társaságunk jogos érdeke, hogy Önnek szolgáltatásokat kínáljon.

Adatkezelésünk jogalapja Társaságunk jogos érdeke, hogy Önnek szolgáltatásokat kínáljon.


A fentiekben megadott személyes adatokat azért kezeljük, hogy az Ön által adott megkeresésre érdemi visszajelzést tudjunk adni; illetve a korábbi rendeléseinek alapulvételével olyan termékeinket kínáljuk, amelyek Önt érdekelhetik.


Emellett, Társaságunk a fentiekben megadott e-mail címre (a táblázat második sora) a Társaságunk által kínált egyéb szolgáltatásokról is tájékoztatót küldhet. Jogában áll az ilyen típusú üzleti ajánlatok ellen, illetve a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, ebben az esetben az üzleti célú levélküldés a továbbiakban nem történik. Ebben az esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük. Amennyiben nem szeretne tőlünk hírlevelet kapni, kattintson az e-mail végén található „leiratkozás“ linkre.


Mennyi ideig kezeljük adatait?

Tájékoztatjuk, hogy adatait kizárólag addig kezeljük, amíg az feltétlenül szükséges számunkra. Az egyes szolgáltatások tekintetében az adatkezelés időtartamáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:


A személyes adatok kategóriái

Az adatkezelés időtartama

Regisztráció során megadott adatok.

Az adatokat a regisztrációs fiók törlésééig, azonban legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.

A regisztrációs fiókban megadott további adatok.

Az adatokat a regisztrációs fiók törlésééig, azonban legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.

A felhasználóként történő kapcsolatfelvétel során gyűjtött adatok.

Az adatokat a regisztrációs fiók törlésééig, azonban legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.

A partnerként történő kapcsolatfelvétel során gyűjtött adatok.

Az adatokat a regisztrációs fiók törlésééig, azonban legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.

Az üzleti partnerként történő kapcsolatfelvétel során gyűjtött adatok.

Az adatokat a regisztrációs fiók törlésééig, azonban legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.


Kinek továbbítjuk az adatokat?

Bizonyos szolgáltatások működtetését nem saját magunk végezzük el. Tájékoztatjuk, hogy a fentiekben taglalt adatokat az alábbi címzetteknek és az alábbi okból továbbítjuk:


Az adatok címzettje

Az adattovábbítás oka

A weboldal technikai működtetését biztosító személy

Weboldalunkat erre szakosodott rendszerüzemeltető szolgáltató mint adatfeldolgozó működteti, így a weboldal működésének fenntartása érdekében e személy részére az adatok továbbításra kerülnek

A hírlevelek küldése tekintetében igénybe vett személy.

Előfordulhat, hogy a hírlevelek kiküldése tekintetében harmadik személyt bízunk meg, így e-mail címét e személynek mint adatfeldolgozónak továbbítjuk.

A CRM rendszert működtető személy

Jelenleg olyan CRM rendszert használunk, amelyet harmadik fél üzemeltet.

A rezervációs rendszert működtető személy.

Jelenleg olyan rezervációs rendszert használunk, amelyet harmadik fél üzemeltet.


Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük, és biztosítjuk azt, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenek kezébe.


Az érintettek jogai


Utolsó módosítás dátuma: 2018. május 22.