Bűn vasárnap vásárolni? Online is?

shopping

Mit gondol a vasárnapi vásárlásról? Bűn? És mi a helyzet az online vásárlással? Mi az egyház és a szociológusok nézete? Olvassa el a Kuplio.hu blogján!

 

A vasárnapi bevásárlás problematikája egy jól ismert és gyakran megvitatott téma Magyarországon is. Egy olyan országban, ahol nem elhanyagolható a hívők aránya (53% keresztény), természetesnek tűnik, hogy ezt a kérdést különösen vallási szempontból kezeljék.

 

Az egyház vs. valóság

 

A katolikus egyház általános hozzáállása a vasárnapi bevásárláshoz világos. Az egyház szerint a vasárnap az Úr és a nyugalom napja. Sok pap és egyházi vezető ezért a vasárnapi vásárlást bűnnek tekinti, és egyházközségük tagjait a megbánásra szólítják fel. Vasárnap, véleményük szerint, más dolgokkal lenne foglalkozniuk, mint a bevásárlóközpontokba való futkosás vagy a különböző webáruházakban való bevásárlás.

A vasárnap megünneplésének hagyománya Jézus Krisztus feltámadásához köthető, annak ünnepeként ülik meg a keresztények, amely halálának harmadik napján (vasárnap) történt. Az erre emlékező hívők elvből elvetik a vasárnapi vásárlást. Az egyházhoz hasonló hozzáállása van a szociológia képviselőinek is. A katolikus szociológus, Luca Diotallevi, akivel az olasz püspökök szociális kérdésekben tanácskoznak, ugyanúgy állítja, hogy a vasárnapnak nemcsak társadalmi, hanem teológiai értéke is van, hogy az embernek szükség van egy szent napra.

A vasárnapi vásárlás kérdése tehát szorosan kapcsolódik a vasárnapi munkához is. Ezen a ponton adja magát a kérdés, vajon az üzletek nyitva lennének-e, ha az emberek betartanák a Tízparancsolatot, amely a következőket írja: „Az Úr napját szenteld meg!” Még gyerekként azt tanultuk, hogy ez a vasárnapi istentiszteleten való rendszeres részvételt jelenti. De nem ragadhatunk le csak emellett. Az ünnepnapot (vagyis minden vasárnapot) az egyház szerint meg kellene szentelnünk a megérdemelt pihenéssel, és el kellene kerülni a nehéz munkát. Egyszerűen követnünk kell az Isten példáját, aki hat napon át munkálkodott, és a hetediken megpihent. A kereskedők és az eladók szintén megérdemlik a pihenést, és ezért (de facto, a Biblia szerint) minden üzletnek be kellene lennie zárva. Mi többiek ugyanakkor meg lennénk fosztva attól a kísértéstől, hogy vásárolni menjünk. Megszűnnének ugyanakkor a szociológusok sürgető figyelmeztetései is, akik állítják, hogy a dolgozó szülők gyakran akaratlanul is a családok széthullását okozzák, ami a társadalom alapvető egysége.

 

Ahány ember, annyi vélemény

 

De vajon tisztességes lenne az üzletek bezárása azokkal szemben, akik más szakmát végeznek, és vasárnap is dolgozniuk kell? Például orvosok, tűzoltók, közlekedési dolgozók és hasonlók? És sokaknak nem felel meg épp a vasárnapi és ünnepnapokon végzett munka a jobb értékelés érdekében? Igaz, hogy ahány ember, annyi különböző vélemény.

De egy dolog biztos. Különbség van a ruhatár frissítését szolgáló vásárlás, és például a gyógyszerek vagy a túléléshez nélkülözhetetlen élelmiszerek vásárlása között. Itt aztán érvényes az ismert mondás, hogy "a kivétel megerősíti a szabályt".