Az útlevél készítés menete, mennyibe kerül és mennyi idő alatt lesz kész?

08.07.2022 Kata Vízum Megosztás

Tudod-e milyen az útlevél igénylés menete, mennyi idő alatt készül el az útlevél és mennyi útlevél készítés ára? Minden kérdésre választ kapsz blogunkból.

Annak ellenére, hogy a legtöbb országba eljuthatsz csupán személyigazolvánnyal, néhány állámba viszont a mai napig útlevél szükséges. Tudod milyen az útlevél igénylés menetemi kell az útlevélhezmennyi idő alatt készül el az útlevél és, hogy mennyibe kerül? Olvass tovább, és minden kérdésedre választ kapsz. 

Mikor kell az útlevél?

 

Amennyiben az Európai Unión kívüli államokba utazol, mindenképp szükséged lesz útlevélre. A gyermekek pedig születésüktől kezdve csak útlevéllel léphetik át a határt.

utlevel terkep

Még mindig nem sikerült kiválasztani a megfelelő szállást? Akkor bízd magad a Booking.com-ra.

A magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen: az ország bármelyik járási hivatalának kormányablakában vagy okmányirodájában, az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél.

utelvel fenykepezogep

Mi kell az útlevélhez?

 

Nagykorú kérelmezőnek az alábbi iratokat kell bemutatnia, illetve csatolnia:

- személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes – vagy magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt - hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély),
- lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik,
- születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival,
- igazolványkép, ha a személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja,
- külön törvényben meghatározott, magyar állampolgárságot igazoló okirat, amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel,
- ha ujjnyomat adatát véglegesen képtelen rendelkezésre bocsátani, ezzel kapcsolatos orvosi igazolás, kivéve ha igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható,
- előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik,
- nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült,
- feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették.

Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

Még nem tudod, hol vakációzz idén? Itt remek tippeket találsz, csak olvass tovább. 

Útlevél igénylés gyerekeknek

 

Alaphelyzetben a kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie. Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a büntetés-végrehajtási intézet vezetője tett, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában már megadta, és ezt okirat igazolja. Ebben az esetben elegendő ezen okirat bemutatása. Szintén elegendő az egyik szülő személyes jelenléte, amennyiben a szülői hozzájáruló nyilatkozat megtételére a másik szülő által elektronikus kapcsolattartás útján került sor (az erről szóló tájékoztatót lásd a letölthető anyagok között). Fontos ezzel kapcsolatban azt megjegyezni, hogy az elektronikusan tett nyilatkozat – annak megtételétől számított – 15 napig vehető figyelembe.

Mi kell a gyerek útlevélhez?

 

Mi minden szükséges a gyerek útlevélhez? Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve csatolni:

- személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes – vagy magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt - hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély),
- lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik,
- születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival,
- igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, illetve egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja,
- a szülők* (törvényes képviselők) személyazonosításra alkalmas okmánya, 
- külön törvényben meghatározott, magyar állampolgárságot igazoló okirat, amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel,
- a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén,
- szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata vagy elektronikus kapcsolattartás útján tett nyilatkozata*,
- a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okirat, ha valamely szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy azt a bíróság megszüntette,
- előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik,
- nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült,
- feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették.

 

__bulb
Hogyan szerezz olcsó szállást

Olcsó utazás? Csak akkor érdemes olcsó utazást választani, ha sikerül mellé szép és olcsó szállást is találni kellemes környezetben. Tudod, hogyan juthatsz olcsó szálláshoz? Most hoztunk néhány tippet.

repulo naplemente

 

Útlevél érvényesség

 

A magánútlevél érvényességi ideje az alábbi módon alakul: 

- 6 éves kor betöltéséig 3 év
- 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év
- 18 és 65 év közöttiek esetében 5 év*

Az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. 

ketto utlevel

Az útlevél készítés ára

 

Kíváncsi vagy mennyibe kerül a felnőtt útlevél? Akkor olvass tovább, a továbbiakban megtudhatod.

Rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél és második magánútlevél esetén az eljárási illeték

tablazat egy

Milyen szabályok vonatkoznak a kiskorúakra? Rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) kiállított kiskorú kérelmező magánútlevelének és második magánútlevelének eljárási illetékei:

tablazat ketto
 

Az összes költséget és további információt az útlevél igénylésről itt megnézheted. 

 

Kivételek és extra költségek

 

További nagyon lényeges információ még, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában:

- három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint,
- két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1.250 forint.

Kétszeres illetéket kell fizetni:

- a második magánútlevélért (lásd fenti összegek),
- ha az új okmány az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra.

Illetékmentes az eljárás,

- ha az útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat,
- ha az eltulajdonított okmány pótlására irányul
- A 65. életévét betöltött személy magánútlevele esetén

A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni:

- Soron kívüli (5 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000 forint.
- Sürgősségi (3 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000 forint.
- Azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 39.000 forint.

A rendes eljárás szerinti illeték kétszeresét és a választott különleges eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell megfizetni, ha az új okmány

- elveszett,
- megsemmisült,
- megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra.

 

Még nem sikerült eldönteni hova utazz? Foglalj repülőjegyet kedvezménnyel még ma a Travelking segítségével. 

Hogyan vehető át a kész magánútlevél?

 

A kész útlevél átvehető:

- személyesen (illetve kiskorú és gondnokság alatt álló személy esetében törvényes képviselő útján) a kérelmező által megjelölt körzetközponti jegyzőnél vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában (Központi Okmányiroda)
- postai úton a kérelmező által megjelölt belföldi címen
külföldön a kérelmező által megjelölt konzuli tisztviselőnél.

utlevel kezben

Fontos, hogy az átvétel módját és helyét a kérelem benyújtásakor kell megjelölni. Fontos továbbá, hogy a körzetközponti jegyzőnél vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában (Központi Okmányiroda) a kész okmány kizárólag személyesen (törvényes képviselő útján) vehető át, tehát meghatalmazott útján nem (kivéve, ha a kérelmet is meghatalmazott útján nyújtották be).

A megjelölt kézbesítési címre postai úton megküldött és át nem vett útlevél a kézbesítési cím szerint illetékes körzetközponti jegyzőnél vehető át az útlevél kiállításától számított egy éven belül. Az át nem vett útlevelet - az átvételre való felhívást követően - a körzetközponti jegyző az útlevél kiállításától számított egy év elteltével visszaküldi a Hivatalnak. A Hivatal az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.